Gornośląski Park Przemysłowy

Firma zajmująca się przekształcaniem terenów poprzemysłowych z terenów województwa górnośląskiego w strefę aktywności gospodarczej i innowacyjności operującej zgodnie z nurtem pro środowiskowym.

vesboacademy.com